Có bao giờ bạn đã vận dụng video để bán hàng chưa?  Bạn có biết là khả năng ra quyết đinh mua hàng của người xem video sẽ cao hơn so với trên Web?  Trực quan hơn, sinh động hơn nên khả năng ra quyết đinh mua hàng sẽ cao hơn rất nhiều lần. Một