Các phím tắt trong Word 2007 khá hay nên biết

27/06/2017 566 lượt xem 0 bình luận

Nếu bạn không hài lòng về khả năng soạn thảo văn bản không được nhanh và muốn cải thiện điều này để tăng hiệu năng làm việc thì hãy tham khảo bài viết, các phím tắt trong word 2007 khá hay sau đây.

1. Nhóm phím tắt canh dòng văn bản trong Word 2007

 Phím Ctrl đóng nhiều vai trò trong việc canh dòng văn bản trong Word 2007

– Ctrl+1 Giãn dòng đơn thứ 1

– Ctrl+2 Giãn dòng đôi thứ 2

– Ctrl+5 Giãn dòng 1,5

– Ctrl+0 (zero) Tạo thêm giãn dòng đơn trước một đoạn văn bản

– Ctrl+L Canh dòng trái văn bản

– Ctrl+R Canh dòng phải văn bản

– Ctrl+E Canh dòng giữa văn bản

– Ctrl+J Canh dòng đều 2 bên, thẳng lề

2. Nhóm phím tắt tạo, lưu, cắt và in ấn văn bản trong Word 2007

Ctrl +X, Ctrl + V được sử dụng rất phổ biến trong việc cắt, dán trong Word 2007

– Ctrl+N Tạo văn bản mới

– Ctrl+O  Mở văn bản đã có đã có

– Ctrl+S Lưu nội dung văn bản

– Ctrl+P In ấn văn bản

– Ctrl+X Cắt đoạn nội dung văn bản đã chọn (bôi đen)

– Ctrl+C Sao chép đoạn nội dung văn bản  đã chọn

– Ctrl+V Dán tài liệu

– Ctrl+Z Bỏ qua lệnh nào đó vừa làm

– Ctrl+Y Khôi phục lệnh vừa bỏ ngược lại với Ctrl+Z

3. Nhóm phím tắt dùng để thay đổi font chữ, định dạng văn bản trong Word 2007

Ctrl + Shift tạo nên các tổ hợp vô cùng tiện lợi 

– Ctrl+Shift+F Thay đổi font chữ trong văn bản

– Ctrl+Shift+P Thay đổi cỡ chữ trong văn bản

– Ctrl+Space (dấu cách) Trở về định dạng font chữ mặc định

– Ctrl+Shift+A Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ tiếng Việt có dấu thì không nên chuyển

– Ctrl+D Mở hộp thoại định dạng font chữ

– Ctrl+B Bật và tắt chữ đậm

– Ctrl+I Bật và tắt chữ đậm

– Ctrl+U Bật và tắt chữ gạch chân đơn

– Ctrl+M Lùi đoạn văn bản mặc định 1,27cm

– Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab

– Ctrl+T Dùng để Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab

– Ctrl+A Bôi đen toàn bộ nội dung văn bản

5. Nhóm phím tắt tìm kiếm, mở cửa sổ MS Word, đánh dấu ghi chú, phóng to thu nhỏ và chụp hộp thoại màn hình trong Word 2007

Đánh dấu, phóng to, thu nhỏ dùng phím tắt vô cùng thuận lợi

– Ctrl+F Tìm kiếm ký tự hay từ muốn sửa trong văn bản.

– Ctrl+G (hoặc F5) Chuyển đến trang số

– Ctrl+H Tìm kiếm và chỉnh ký tự

– Ctrl+W Đóng văn bản

– Ctrl+Q Lùi một đoạn văn bản ra sát lề (khi dùng tab)

Start+D Chuyển file ra màn hình Desktop

Start+E Mở cửa sổ Internet Explore hay My computer

Ctrl+Alt+O Để cửa sổ MS Word ở dạng Outline

Ctrl+Alt+N Để cửa sổ MS word ở dạng Normal

Ctrl+Alt+P Để cửa sổ MS word ở dạng Print Layout

Ctrl+Alt+L Đánh số và ký tự tự động trong văn bản

Ctrl+Alt+F Đánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang văn bản

Ctrl+Alt+D Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ

Ctrl+Alt+M Đánh chú thích khi di chuyển chuột đến mới xuất hiện chú thích

Alt+F10 Dùng để Phóng to màn hình (Zoom)

Alt+F5 Thu nhỏ màn hình

Alt+Print Screen Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình vi tính.

Trên đây là các phím tắt trong word 2007 khá hay bạn nên biết để sử dụng vào việc soạn thảo nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn.

<meta name=”google-site-verification” content=”RNUc7UHshSuV5orpsOOVziuG8ARJTnM-uMbi4w8-eDY” />